Informacje dla Akcjonariuszy


Zarząd komplementariusza Spółki pod firmą AVIATION ATSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Batystowej 4 lok. 1, 02-835 Warszawa, KRS: 0000384588, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Batystowej 4 lok. 1, 02-835 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00 - 17:00.