Jak zostać pilotem

Jeśli chcesz spełnić swoje marzenia o zdobyciu licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A), pilota zawodowego CPL(A) lub pilota liniowego ATPL(A) należy przejść odpowiedenie szkolenia i kursy oraz badania lotniczo-lekarskie Klasy I lub II. Aby przybliżyć Państwu proces zdobycia licencji lub dodatkowych uprawnień poniżej zamieszczamy informację na temat  wymaganych szkoleń.

Licencja Pilota Turystycznego PPL(A)

Szkolenie Pilota turystycznego PPL(A) rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi obejmującymi 100 godzin wykładów. Po zakończeniu kursu teoretycznego i dostarczeniu zaświadczenia o badaniach lotniczo- lekarskich minimalnie 2 klasy, możesz przystąpić do szkolenia praktycznego. Szkolenie praktyczne składa się z min. 45 godzin lotów, początkowo z instruktorem a później samodzielnych. Po zakończeniu szkolenia praktycznego kandydat na pilota otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego. Z takim zaświadczeniem, aktualnymi badaniami lotniczo-lekarskimi, świadectwem radiooperatora (egzamin na radiooperatora w służbie lotniczej zdawany jest w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej), zdanymi egzaminami teoretycznymi w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego możemy zapisać się na egzamin praktyczny. Po zaliczeniu egzaminu praktycznego otrzymujemy licencję Pilota Turystycznego PPL(A).  Będąc już Pilotem Turystycznym PPL(A) możesz latać na każdym samolocie jednosilnikowym do masy 5700 kg w całej Unii Europejskiej

Uprawnienie VFR Noc

Posiadając licencję pilota turystycznego PPL(A) jesteśmy uprawnieni do tzw. lotów z widocznością VFR (Visual Flight Rules) od wschodu do zachodu słońca. Aby wykonywać loty po zachodzie słońca lub przed wschodem należy odbyć szkolenie do uprawnienia VFR Noc składające się z krótkich wykładów teoretycznych i 5 cio godzinnego szkolenia praktycznego. Uprawnienie VFR Noc nie wymaga zdawania egzaminów przed Lotniczą Komisją Egzaminacyją w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Licencja pilota zawodowego ATPL(A) Frozen

Posiadając licencję pilota turystycznego PPL(A) możemy rozpocząć kurs teoretyczny na licencję pilota samolotowego liniowego ATPL(A). Po ukończonym kursie teoretycznym ATPL(A), mając wpisane do licencji uprawnienie VFR Noc oraz nalot 50 h jako dowódca statku powietrznego i orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1, można przystąpić do szkolenia praktycznego na uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A), konczącego się egzaminem przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Mając 150 h nalotu całkowitego i zdane egzaminy teoretyczne ATPL(A) należy przystąpić do szkolenia praktycznego na licencję pilota zawodowego CPL(A) trwającego 28 godzin w tym 8 godzin na samolocie dwusilnikowym wyposażonym w chowane podwozie, zmienny skok śmigła itp. co pozwala nam jednocześnie odbyć szkolenie na samolotach wielosilnikowych MEP(L). Uzyskane w ten sposób uprawnienia (zaliczony egzamin teoretyczny ATPL(A), CPL(A), IR i ME)  dają nam licencję ATPL Frozen.