Instruktor szkolenia samolotowego Warszawa

 Instruktor praktycznego szkolenia samolotowego

 Instruktor szkolenia samolotowego Kraków

 Instruktor praktycznego szkolenia samolotowego 

Mechanik lotniczy

mechanik obsługi PART-66

Pierwszy oficer FO PC-12NG

Pierwszy oficer FOPC-12NG