Instruktor szkolenia samolotowego Warszawa

 Instruktor praktycznego szkolenia samolotowego

 Instruktor szkolenia samolotowego Kraków

 Instruktor praktycznego szkolenia samolotowego 

Mechanik lotniczy

mechanik obsługi PART-66

Pierwszy oficer FO PC-12NG

Pierwszy oficer FOPC-12NG

Instruktor symulatorowy MCCI(A) IRI(A)

Instruktor praktycznego szkolenia symulator owego MCCI(A) , IRI(A)