Flight Instructor FI(A)

Wymagania

Do szkolenia może przystąpić osoba, która:

  • posiada nalot, co najmniej 200 godzin, w tym, co najmniej 100 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję pilota liniowego (samoloty) (ATPL(A)) lub pilota zawodowego (samoloty) (CPL(A)), lub 150 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję) (PPL(A));
  • spełnia wymagania, dot. wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego (samoloty) (CPL(A)) podane w AMC FCL 1.470(b);
  • posiada nalot, co najmniej 30 godzin na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z których co najmniej 5 godzin musi zostać uzyskane w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających wstępny egzamin praktyczny podany w ust. (f) poniżej;
  • odbyła co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów, z których nie więcej niż 5 godzin może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia procedur lotu (FNPT) lub na symulatorze lotu;
  • wykonała co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot-dowódca (PIC) samolotu, w tym lot po trasie nie krótszej ni ż 540 km (300 NM) z dwoma lądowaniami z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach;
  • oraz w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia zdała przed wykwalifikowanym zgodnie z JAR-FCL 1.330(f) instruktorem pilotażu (samoloty) (FI(A)) specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o kontrolę umiejętności podaną w Załączniku 3 do JAR FCL 1.240.
Cennik

Egzamin kwalifikujący przed szkoleniem FI(A) ok 2 godz. PS-28 / C172   -    1 500 pln
Teoretyczny kurs instruktorski: ok. 125 godz. wykładów oraz ćwiczeń    -     3 900 pln
Szkolenie praktyczne: 24 godz. C152 / C172 5 godz. fnpt ii 1 godz zlin  -     19 900 pln
Wynajęcie samolotu na egzamin państwowy: ok. 2 godz. C152 / C172  -      1 500 pln
Praktyka instruktorska: 300 godz. PS-28 / C172  - 0 pln

Szkolenie indywidualne

Każdy kto przejdzie szkolenie w naszym ośrodku oraz jego poziom umiejętności instruktorskich będzie spełniał standardy szkoleniowe Goldwings może odbyć staż lub dostać etat instruktora lotniczego. Zadzwoń po szczegóły

Drukuj / Pobierz PDF
Masz dodatkowe pytania?
Wypełnij formularz skontaktujemy się z Tobą.

* pola wymagane