Instrument Raiting IR(A)

Wymagania

Musisz posiadać Licencję Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) lub Licencję Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) wydaną zgodnie z przepisami JARFCL lub ICAO oprócz tego musisz posiadać aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie bez ograniczenia wykonywania lotów IFR stosownie do licencji klasy I lub II oraz Ukończyć i zaliczyć z wynikiem pozytywnym, prowadzony metodą stacjonarną lub zaoczną, teoretyczny kurs do uprawnienia IR(A) bądź kurs do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) (jeżeli od daty ukończenia kursu upłynęło więcej niż 12 miesięcy to należy zdać egzamin KWT z zakresu wymaganego do uzyskania uprawnienia IR(A), można to zrobić u nas w szkole Wymagane jest również posiadanie uprawnienia VFR i minimum 50 godzin nalotu jako dowódca (PIC).

Przebieg

Szkolenie składa się z Kursu Teoretycznego oraz Szkolenia Praktycznego, które realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.

 • Szkolenie praktyczne realizowane jest w oparciu o program szkolenia, którego celem jest nauka pilotażu samolotu w oparciu o zestaw przyrządów, następnie nauka poruszania się w kontrolowanej przestrzeni zgodnie z zasadami lotów IFR (Instrument Flight Rules). Ćwiczenia realizowane w procesie szkolenia koncentrują się głównie na doskonaleniu technik odczytu i interpretacji wskazań przyrządów oraz wykorzystaniu urządzeń awioniki do prowadzenia nawigacji według nawigacyjnych stacji naziemnych oraz systemu GPS. Program szkolenia praktycznego przewiduje minimum 50 godzin lotów szkolnych, z czego 35 lub 40 godzin realizowanych jest w symulatorze lotów a kolejne 15 godzin z wykorzystaniem samolotu jednosilnikowego lub wielosilnikowego wyposażonego w zestaw przyrządów do lotów IFR. Przystąpienie do szkolenia warunkuje posiadanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego lub Zawodowego oraz orzeczenia lotniczolekarskiego drugiej lub pierwszej klasy. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego jest ukończenie kursu teoretycznego w uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów. Z uwagi na fakt, że kurs do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego zawiera w sobie zakres materiału do uprawnienia IR(A), do realizacji opisywanego szkolenia praktycznego można przystąpić po odbyciu kursu do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego.
 • Program szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów w/g wskazań przyrządów IR(A) zgodnie z europejskimi standardami i obowiązującymi przepisami PART-FCL obejmuje zagadnienia z przepisów prawa lotniczego wraz z procedurami kontroli ruchu statków powietrznych, ogólnej wiedzy o samolocie, osiągów i planowania lotów IFR wraz z ich monitorowaniem, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, łączności, ograniczeń i możliwości ludzkiego organizmu oraz wielu innych zagadnień, których poznanie jest niezbędne do wykonywania lotów IFR. Szkolenie teoretyczne IR(A) w naszej szkole prowadzone jest w języku polskim. Program składa się z 200 godzin wykładów stacjonarnych odbywających się w trakcie zjazdów w siedzibie naszej szkoły. Szkolenie trwa 6 tygodni i obejmuje swoim zakresem 8 przedmiotów zgodnie z wymogami JAR-FCL. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia jest posiadanie licencji PPL(A). Żeby przystąpić do szkolenia praktycznego do uprawniania do lotów według wskazań przyrządów IR(A) musisz mieć ukończony kurs teoretyczny i posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu wystawione przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Wpisanie uprawnienia do Licencji Pilota wiąże się z pozytywnym zaliczeniem egzaminu praktycznego oraz teoretycznego przez Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Zalety

 

 • Szkolimy na samolocie wielosilnikowym Diamond DA-42 lub Piper Seneca PA-34
  Najważniejszą przewagą w szkoleniu IRME(A) na PA-34 jest możliwość wykorzystania wysokich osiągów tego samolotu oraz możliwość zapoznania się w locie z oblodzeniem .Samolot ten posiada system odlodzenia skrzydeł , smigieł oraz przedniej szyby . Inne samoloty wykorzystywane do szkolenia nie mają możliwości latania w chmurach przy niskich temperaturach (szczególnie Tecnam 2006 który ma silniki gaźnikowe). Umiejętności latania w prawdziwych warunkach IFR mogą zaprocentować zdobyciem pracy w GA w załodze jednoosobowej. Dodatkowym atutem szkolenia na PA-34 jest duża ilość tych maszyn w Polsce (ok. 20 sztuk) . Kilka ośrodków w Polsce dysponuje tymi maszynami co ułatwia w późniejszym czasie przedłużenie uprawnień.
   
 • Posiadamy dwa symulatory FNPT II Diamond DA-40/42 oraz ALSIM AL-250
  Nasz symulator to jedyne w Polsce urządzenie treningowe oparte na prawdziwej kabinie samolotu Diamond DA-40/42. Każdy uczeń po 40 godzinach treningu na FNTP II Będzie mógł się odnaleźć w kabinie samolotu po bardzo krótkim czasie przez co zwiększy się efektywność szkolenia.
  Każdy przyrząd i wskaźnik jest identyczny jak w samolocie DA-42 . Oprócz tego symulator dysponuje symulacją sił na sterach które ułatwiają szkolenie i powodują odczucie większego realizmu.
  Jedyny w Polsce symulator FNTP II DA-42, oparty na prawdziwej kabinie samolotu trenując na tym symulatorze bezbłędnie odnajdziesz się podczas szkolenia praktycznego w samolocie i skupisz całą swoją uwagę na locie. Posiadamy symulator i samolot z identyczną kabiną jako jedyni w Polsce . Tylko doświadczeni piloci liniowi szkolą na symulatorze!
Drukuj / Pobierz PDF
Masz dodatkowe pytania?
Wypełnij formularz skontaktujemy się z Tobą.

* pola wymagane