Basic Instrument Rating BIR

Wymagania

Musisz posiadać Licencję Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) lub Licencję Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) wydaną zgodnie z przepisami JARFCL lub ICAO oprócz tego musisz posiadać aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie bez ograniczenia wykonywania lotów IFR stosownie do licencji klasy I lub II oraz Ukończyć i zaliczyć z wynikiem pozytywnym, prowadzony metodą stacjonarną lub zaoczną, teoretyczny kurs do uprawnienia IR(A) bądź kurs do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) (jeżeli od daty ukończenia kursu upłynęło więcej niż 12 miesięcy to należy zdać egzamin KWT z zakresu wymaganego do uzyskania uprawnienia IR(A), można to zrobić u nas w szkole Wymagane jest również posiadanie uprawnienia VFR i minimum 50 godzin nalotu jako dowódca (PIC).

Przebieg

Szkolenie składa się z Kursu Teoretycznego oraz Szkolenia Praktycznego, które realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.

  • Szkolenie praktyczne realizowane jest w oparciu o program szkolenia, którego celem jest nauka pilotażu samolotu w oparciu o zestaw przyrządów, następnie nauka poruszania się w kontrolowanej przestrzeni zgodnie z zasadami lotów IFR (Instrument Flight Rules). Ćwiczenia realizowane w procesie szkolenia koncentrują się głównie na doskonaleniu technik odczytu i interpretacji wskazań przyrządów oraz wykorzystaniu urządzeń awioniki do prowadzenia nawigacji według nawigacyjnych stacji naziemnych oraz systemu GPS. Program szkolenia praktycznego przewiduje minimum 50 godzin lotów szkolnych, z czego 35 lub 40 godzin realizowanych jest w symulatorze lotów a kolejne 15 godzin z wykorzystaniem samolotu jednosilnikowego lub wielosilnikowego wyposażonego w zestaw przyrządów do lotów IFR. Przystąpienie do szkolenia warunkuje posiadanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego lub Zawodowego oraz orzeczenia lotniczolekarskiego drugiej lub pierwszej klasy. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego jest ukończenie kursu teoretycznego w uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów. Z uwagi na fakt, że kurs do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego zawiera w sobie zakres materiału do uprawnienia IR(A), do realizacji opisywanego szkolenia praktycznego można przystąpić po odbyciu kursu do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego.
  • Program szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów w/g wskazań przyrządów IR(A) zgodnie z europejskimi standardami i obowiązującymi przepisami PART-FCL obejmuje zagadnienia z przepisów prawa lotniczego wraz z procedurami kontroli ruchu statków powietrznych, ogólnej wiedzy o samolocie, osiągów i planowania lotów IFR wraz z ich monitorowaniem, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, łączności, ograniczeń i możliwości ludzkiego organizmu oraz wielu innych zagadnień, których poznanie jest niezbędne do wykonywania lotów IFR. Szkolenie teoretyczne IR(A) w naszej szkole prowadzone jest w języku polskim. Program składa się z 200 godzin wykładów stacjonarnych odbywających się w trakcie zjazdów w siedzibie naszej szkoły. Szkolenie trwa 6 tygodni i obejmuje swoim zakresem 8 przedmiotów zgodnie z wymogami JAR-FCL. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia jest posiadanie licencji PPL(A). Żeby przystąpić do szkolenia praktycznego do uprawniania do lotów według wskazań przyrządów IR(A) musisz mieć ukończony kurs teoretyczny i posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu wystawione przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Wpisanie uprawnienia do Licencji Pilota wiąże się z pozytywnym zaliczeniem egzaminu praktycznego oraz teoretycznego przez Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Symulatory

Posiadamy dwa symulatory do podstawowego szkolenia IR(A)

Samoloty

Nasza perełka. Tylko my mamy taki wyjątkowy samolot na którym można wykonywć loty akrobacyjne i IFR oraz podstawowe szkolenie PPL(A). Teraz każdy uczestnik szkolenia PPL(A) wykona loty szkolne w których będziemy przeprowadzać ćwiczenia awaryjne na tym właśnie samolocie, wyposarzeni w nowoczesne spadochrony ratunkowe co znacząco zwiększy poziom bezpieczeństwa 

Drukuj / Pobierz PDF
Masz dodatkowe pytania?
Wypełnij formularz skontaktujemy się z Tobą.

* pola wymagane