Licencja zawodowa CPL(A)

Wymagania
 1. Ukończone 18 lat
 2. Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
 3. Ukończenie szkolenia zgodne z programem GOLDENWINGS
 4. Nalot ogólny co najmniej 200 h (w tym co najmniej 100 h nalotu dowódczego)
 5. Nalot dowódczy po trasach w ilości co najmniej 20 h
 6. Wykonać lot po trasie o długości co najmniej 540 km (300 NM) podczas którego wykonano dwa lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach, z których żadne nie jest lotniskiem odlotu
 7. Posiadanie co najmniej 5 h lotu w nocy (w tym co najmniej 3 godziny lotów szkolnych na dwusterze, w tym co najmniej 1 godzina przelotu nawigacyjnego)
 8. Wykonać w nocy co najmniej 5 samodzielnych startów i lądowań

Jaki wymagania musisz spełnić, żeby rozpocząć szkolenie praktyczne do CPL(A)?

 1. Posiadanie zaświadczenia o ukończenia kursu teoretycznego w zakresie ATPL(A) lub CPL(A)
 2. Ważne orzeczenie lotniczolekarskie I Klasy;
 3. Nalot ogólny co najmniej 150 h;
 4. Nalot dowódczy co najmniej 70 h
Przebieg szkolenia

Proces szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego składa się z Kursu Teoretycznego oraz Szkolenia Praktycznego, które realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.

Szkolenie praktyczne realizowane jest w oparciu o program szkolenia, którego celem jest rozbudowanie kompetencji Pilota do poziomu zawodowego. Ćwiczenia realizowane w procesie szkolenia koncentrują się głównie na obsłudze rozszerzonej funkcjonalności samolotu Complex oraz na rozwijaniu umiejętności wykonywania lotów według wskazań przyrządów. Część szkolenia poświęcona jest równie ż przelotom nawigacyjnym, tutaj warto wybrać odpowiednio zaawansowany samolot do szkolenia, żeby nauczyć się pracy z nowoczesną awioniką.

Program szkolenia praktycznego przewiduje minimum 15 godzin lotów szkolnych oraz 5 godzin symulatora. Przystąpienie do szkolenia warunkuje posiadanie orzeczenia lotniczolekarskiego pierwszej klasy.

W trakcie szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego realizujemy również program do uprawnienia do lotów na samolotach wielosilnikowych. Połączenie dwóch programów szkolenia daje możliwość dużych oszczędności w końcowym rozrachunku z uwagi na fakt, że samolot wielosilnikowy, którego używamy do szkolenia, jest jednocześnie samolotem Complex, i z jego wykorzystaniem można równolegle realizować ćwiczenia przewidziane do uprawnienia do lotów na samolotach wielosilnikowych jak i część po święconą obsłudze funkcjonalności samolotu Complex. Samolotem Complex określa się samolot jedno lub wielosilnikowy, który posiada chowane podwozie oraz stało obrotowe śmigło zarządzane z poziomy kabiny pilota.

CPL(A) w liczbach

 • czas trwania szkolenia 14 dni
 • ilość godzin szkolenia 25
 • ilość godzin wielosilnika 5 ilość godzin fntp ii 5

Szkolenie do CPL(A): opcja standardowa

 1. Nauka pilotażu samolotu wielosilnikowego (7 godzin lotów)
  Szkolenie w zakresie pilotażu samolotu wielosilnikowego to uprawnienie (ME – Multiengine), które w obecnych czasach jest jednym z podstawowych uprawnień Pilota Zawodowego. Pilotaż samolotu wielosilnikowego wiąże się z nabiciem kolejnych, nowych umiejętności na każdym z etapów nauki pilotażu. W trakcie tego etapu szkolenia realizowane są ćwiczenia z zakresu nauki startów i lądowań, ze szczególnym naciskiem na sytuacje awaryjne mogące mieć miejsce we wszystkich fazach lotu. Seria ćwiczeń poświęcona demonstracji osiągów samolotu zarówno na małych prędkościach jak i na dużych , ma na celu zapoznanie się z możliwościami jakie daje starowanie dwoma silnikami. Etap szkolenia do uprawnienia na samoloty wielosilnikowe MEP(L) realizowany jest w seriach lotów po kręgu oraz lotach strefowych.
 2. Doskonalenie technik nawigacji w przelotach (10 godzin lotów)
  Dalsze doskonalenie technik nawigacji realizowane jest przez wykonywanie lotów nawigacyjnych na niższych wysokościach Podczas lotów szczególny nacisk kładzie się na dokładności nawigowania,. Dodatkowo część lotów wykonywania jest z wykorzystaniem urządzeń radionawigacyjnych oraz urządzeń GPS. Ważne jest, żeby na tym etapie szkolenia zainwestować w samolot wyposażony w awionikę wyższej klasy i nauczyć się korzystania z wszystkich dostępnych jej funkcji.
 3. Rozszerzanie umiejętności pilotażu według przyrządów (11 godzin lotów)
  Ponieważ latanie zawodowe pozostawia Pilotowe o wiele mniejszy margines tolerancji w obszarze warunków pogodowych, w których może wykonać lot, dlatego tak ważnym elementem szkolenia jest doskonalenie technik pilotażu z wykorzystaniem przyrządów. Podczas realizacji ćwiczeń instruktor kładzie szczególny nacisk na organizację pracy w kabinie, doskonalenie obserwacji i interpretacji przyrządów oraz dokładność pilotażu.
 4. Egzamin do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego (2 godziny lotu)
  Przystąpienie do egzaminu praktycznego możliwe jest po ukończeniu programu szkolenia oraz spełnieniu minimalnych warunków. będących lotniskiem odlotu.

 

Uprawnienia

Szkolimy od podstaw profesjonalnie przygotowując do pracy w liniach lotniczych. Jeżeli szukasz szkoły która umożliwi tobie kompleksowe szkolenie do lini lotniczej, to dobrze trafiłeś! Dzięki fachowej instruktorskiej składającej się z czynnych pilotów liniowych oraz odpowiednio dobranym samolotom na których będziesz mógł odbyć całe szkolenie w jednym ośrodku, twoje postępy będą bardziej widoczne.

Posiadamy również urządzenie treningowe FNTP II na którym będziesz mógł na spokojnie przećwiczyć wszystkie sytuacje awaryjne. Podczas szkolenia wykorzystujemy angielską frazeologie.

Zalety
 • Dogodne lotniska do nauki
  Szkolenie odbywa się na lotnisku Warszawa Babice, Modlin. Te trzy lotniska o odmiennej charakterystyce mają bardzo dobry wpływ na przebieg szkolenia. Modlin dysponuje pełną infastrukturą zarówno nawigacyjną jak operacyjną do przyjmowania samolotów komunikacyjnych. Babice charakteryzują się dużym zagęszczeniem ruchu 
Ceny

Ceny zależą od opcji szkolenia. Piloci którzy posiadają uprawnienie IR(A) mają skrócony program szkolenia o 10 godzin lotów według przyrządów. W przypadku posiadania IR(A) oraz MEP(L) szkolenie jest skracane do 15 godzin lotów. 5 godzin na samolocie Complex oraz 10 godzin lotów trasowych. Jeżeli nie masz doświadczenia w IR(A) program obejmuje 10 godzin lotów według przyrządów z czego 5 godzin można spędzić na FNTP II, 10 godzin lotów trasowych oraz 8 godzin szkolenia MEP(L).

Dysponujemy samolotami  , CESSNA 172 oraz PS-28 z glass cocpit w ciągu 15 godzin programu do CPL(A). Lepsza AWIONIKA, dostosowana do latania w warunkach IMC pozwoli na lepszy poziom wyszkolenia.

Drukuj / Pobierz PDF
Masz dodatkowe pytania?
Wypełnij formularz skontaktujemy się z Tobą.

* pola wymagane