Symulator FNPT II

Program szkolenia

Program szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów w/g wskazań przyrządów IR(A) zgodnie z europejskimi standardami i obowiązującymi przepisami JAR-FCL obejmuje zagadnienia z przepisów prawa lotniczego wraz z procedurami kontroli ruchu statków powietrznych, ogólnej wiedzy o samolocie, osiągów i planowania lotów IFR wraz z ich monitorowaniem, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, łączności, ograniczeń i możliwości ludzkiego organizmu oraz wielu innych zagadnień, których poznanie jest niezbędne do wykonywania lotów IFR. Szkolenie teoretyczne IR(A) w naszej szkole prowadzone jest w języku polskim. Program składa się z 200 godzin wykładów stacjonarnych odbywających się w trakcie zjazdów w siedzibie naszej szkoły. Szkolenie trwa 6 tygodni i obejmuje swoim zakresem 8 przedmiotów zgodnie z wymogami JAR-FCL. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia jest posiadanie licencji PPL(A). Żeby przystąpić do szkolenia praktycznego do uprawniania do lotów według wskazań przyrządów IR(A) musisz mieć ukończony kurs teoretyczny i posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu wystawione przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Wpisanie uprawnienia do Licencji Pilota wiąże się z pozytywnym zaliczeniem egzaminu praktycznego oraz teoretycznego przez Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Drukuj / Pobierz PDF
Masz dodatkowe pytania?
Wypełnij formularz skontaktujemy się z Tobą.

* pola wymagane