Symulator FNPT II

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z Kursu Teoretycznego oraz Szkolenia Praktycznego, które realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.

Szkolenie praktyczne realizowane jest w oparciu o program szkolenia, którego celem jest nauka pilotażu samolotu w oparciu o zestaw przyrządów, następnie nauka poruszania się w kontrolowanej przestrzeni zgodnie z zasadami lotów IFR (Instrument Flight Rules). Ćwiczenia realizowane w procesie szkolenia koncentrują się głównie na doskonaleniu technik odczytu i interpretacji wskazań przyrządów oraz wykorzystaniu urządzeń awioniki do prowadzenia nawigacji według nawigacyjnych stacji naziemnych oraz systemu GPS. Program szkolenia praktycznego przewiduje minimum 50 godzin lotów szkolnych, z czego 35 lub 40 godzin realizowanych jest w symulatorze lotów a kolejne 15 godzin z wykorzystaniem samolotu jednosilnikowego lub wielosilnikowego wyposażonego w zestaw przyrządów do lotów IFR. Przystąpienie do szkolenia warunkuje posiadanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego lub Zawodowego oraz orzeczenia lotniczolekarskiego drugiej lub pierwszej klasy. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego jest ukończenie kursu teoretycznego w uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów. Z uwagi na fakt, że kurs do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego zawiera w sobie zakres materiału do uprawnienia IR(A), do realizacji opisywanego szkolenia praktycznego można przystąpić po odbyciu kursu do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego.

Program szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów w/g wskazań przyrządów IR(A) zgodnie z europejskimi standardami i obowiązującymi przepisami JAR-FCL obejmuje zagadnienia z przepisów prawa lotniczego wraz z procedurami kontroli ruchu statków powietrznych, ogólnej wiedzy o samolocie, osiągów i planowania lotów IFR wraz z ich monitorowaniem, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, łączności, ograniczeń i możliwości ludzkiego organizmu oraz wielu innych zagadnień, których poznanie jest niezbędne do wykonywania lotów IFR. Szkolenie teoretyczne IR(A) w naszej szkole prowadzone jest w języku polskim. Program składa się z 200 godzin wykładów stacjonarnych odbywających się w trakcie zjazdów w siedzibie naszej szkoły. Szkolenie trwa 6 tygodni i obejmuje swoim zakresem 8 przedmiotów zgodnie z wymogami JAR-FCL. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia jest posiadanie licencji PPL(A). Żeby przystąpić do szkolenia praktycznego do uprawniania do lotów według wskazań przyrządów IR(A) musisz mieć ukończony kurs teoretyczny i posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu wystawione przez Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Wpisanie uprawnienia do Licencji Pilota wiąże się z pozytywnym zaliczeniem egzaminu praktycznego oraz teoretycznego przez Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Drukuj / Pobierz PDF
Masz dodatkowe pytania?
Wypełnij formularz skontaktujemy się z Tobą.

* pola wymagane